5 лесни практики за по-ефективни срещи

5 правила за ефективни срещи Всички сме присъствали на „срещи от ада“  –  прекалено дълги и скучни, в които един или двама от присъстващите доминират. Докато комуникацията безспорно е важен елемент от работата, много хора изпитват ужас от подобни не-ефективни срещи. Следователно, предизвикателството е как да провеждате работни срещи, които да не бъдат възприемани като…

Details

Обучение онлайн – алтернативни приложения

Oрганизациите  днес обучaват своите клиенти и бизнес партньори, по същия начин, както обучават своите служители. Търсенето на ефективни начини да се информират тези външни аудитории  за предлагани продукти и услуги чрез програми за онлайн обучение се превръща в тенденция. Защо да обучаваме клиентите си? Степента на запознатост на клиентите с вашия продукт е от съществено…

Details

10 ситуации, в които е-обученията са добър избор

10 ситуации, в които е-обученията са (по-)добър избор Еволюиращите клиентски очаквания правят услугите  и вътрешни процеси – все по-сложни, а служителите сменят длъжности все по-често. Очевидно, тези условия изискват непрекъснато актуализиране и разширяване на знанията и уменията. Това е непостижима цел, ако се разчита само на неформален обмен на знания и естествено трупане на опит…

Details

Инструктивен дизайн

ИНСТРУКТИВЕН ДИЗАЙН: ОТ ИДЕЯ ДО ГОТОВ ПРОДУКТ… Имате екпертиза в определена  област и искате да споделите знания с другите? Работодателят ви очаква от вас да подготвяте и провеждате обучения, но времето ви е малко? Възможно ли е всъщност лесно и бързо да започнете да обучавате? Откъде да започнете?  Как да превърнете вашите знания в интересни,…

Details

Е-обучения по поръчка

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ – ПОЛЗИ В много случаи онлайн обучението е по-подходящия вариант, предвид целите и темата на проекта за обучение – като традиционно обслужва: въвеждащи програми продуктови обучения обучения свързани с политики, процеси, нормативно съответствие Но електронните форми на обучение намират успешно приложение и в областта на развитието на “меки” умения –  както…

Details