ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ - ПОЛЗИ

В много случаи онлайн обучението е по-подходящия вариант, предвид целите и темата на проекта за обучение – като традиционно обслужва:
  • въвеждащи програми
  • продуктови обучения
  • обучения свързани с политики, процеси, нормативно съответствие
Но електронните форми на обучение намират успешно приложение и в областта на развитието на “меки” умения –  както самостоятелно, така и в комбинация с присъствени форми на обучение. В други случаи, дистанционното обучение се оказва единствения реалистичен вариант за обучение, предвид различни бюджетни, времеви, логистични или други ограничения. Алтернативна  тенденция в използването на електронно обучение е насочването му към аудитории  извън границите на организациите – наред със своите служители, фирмите обучават и своите клиенти и партньори.
Е-обучения по поръчка