Uncategorized

Oрганизациите  днес обучaват своите клиенти и бизнес партньори, по същия начин, както обучават своите служители. Търсенето на ефективни начини да се информират тези външни аудитории  за предлагани продукти и услуги чрез програми за онлайн обучение се превръща в тенденция.

Защо да обучаваме клиентите си?

Степента на запознатост на клиентите с вашия продукт е от съществено значение за създаването на търсене за него, особено ако ползите от него не са очевидни на пръв поглед! Хиляди нови продукти се лансират годишно, но според данни от различни проучвания, само 10-15 % от тях се реализират успешно. Даже ако имате продукт или услуга, които могат действително да внесат положителна промяна в живота на хората, при експоненциалното нарастващото многообразие на продукти на пазара, как могат те да бъдат запознати с възможностите, които предлагате? Инстументариума изпозлван за онлайн обучения –  интерактивно видео, мини – тестове и игри онлайн, уебинари, електронни книги и др. помага на клиентите:

  • Да се ориентират как би се интегрирал вашия продукт в техния бизнес процес (или стил на живот), за да предизвикате по-силен интерес.
  • Да си спестят време в процеса на запознаване с предимствата на това което предлагате.
  • Да са информирани как да ползват/експлоатират вашите продукти и услуги, така че да останат максимално удовлетворени.

Онлайн обучение насочено към партньори

Онлайн обученията към партниращи организации – например в случай на франчайз –  могат да бъдат от полза за осигуряване на  адекватно познаване и предлагане на продуктите и услугите на фирмата от страна на нейните партньори:

  • Допринасят за изграждане на положителни взаимоотношения, с ясни отговорности и стандарти за изпълнение от самото начало.
  • Позволява да стимулирате (чрез финансови или нефинансови стимули) усвояването на нужните умения и професионализма.
  • Дава възможност за пълноценен трансфер на знания от вашите експерти към партньорските продажбени канали.
  • Осигурява непрекъснат, непосредствен, своевременен достъп до критична за осъществяване на дейността информация.
  • Осигурява възможност за проследяване и анализ на ефективността на програмата.

Предизвикателства

Прилагането на описаните стратегии е свързано с известни предизвикателства.

От една страна са трудностите свързани с дизайна и изобщо качеството на програмите. Външните аудитории могат да бъдат много взискателни, затова изработването на добре обмислени, съответстващи на конкретните им потребности и очаквания инструменти, е изключително важно.

Друга част от предизвикателствата са от технически характер. Даже организации, които вече използват собствени платформи за онлайн обучение, предпочитат да не ги „отварят“ към външни за бизнеса потребители, от съображения за сигурност.  Уместен е варианта за използване на уеб базирана платформа, която гарантира защитено ползване на създадения интелектуален продукт, без в същото време да е свързана директно с бизнес системите на организацията.

Помислете какво приложение могат да имат да описаните възможности във вашия бизнес, обадете ни се за още информация, експериментирайте и бъдете успешни!