Development

ИНСТРУКТИВЕН ДИЗАЙН: ОТ ИДЕЯ ДО ГОТОВ ПРОДУКТ...

Имате екпертиза в определена  област и искате да споделите знания с другите?

Работодателят ви очаква от вас да подготвяте и провеждате обучения, но времето ви е малко?

Възможно ли е всъщност лесно и бързо да започнете да обучавате? Откъде да започнете?  Как да превърнете вашите знания в интересни, запомнящи се програми?  Ето някои от полезните принципи в инструктивния дизайн, които може да ви спестят много време и грешки.

 

ясни цели и предназначение

– за кого и защо го правим?

– какво искаме да променим?

Структура, изградена около целите

– в логична, естествена последователност

съдържание. подчинено на целите

– базирано на съвременни изследвания, знания, модели

визуално атрактивни материали

– 83% от ученето възниква по визуален път

убедителни демонстрации

– осигуряващи внимание, осмисляне, приемане

стимулиращи дейности

– с цел ангажиране на аудиторията, участие, експериментиране, практика

 

Освен услуги в областта на инструктивния дизайн, можем да ви предложим и  качествено съдържание.

Примерни области:

  • Управление на хора, изграждане на екипи и лидерство
  • Лична ефективност, управление на времето, вземане на решения и справяне със стреса
  • Управление на междуличностните взаимодействия, комуникация и работа в екип
  • Организационна  ефективност – умения за управление на промяната, проекти и процеси
  • Организационна култура, ценности и управление на различията
  • Обслужване на външни и вътрешни клиенти

 

ИМАТЕ ВЪПРОС?