Обучение онлайн – алтернативни приложения

Oрганизациите  днес обучaват своите клиенти и бизнес партньори, по същия начин, както обучават своите служители. Търсенето на ефективни начини да се информират тези външни аудитории  за предлагани продукти и услуги чрез програми за онлайн обучение се превръща в тенденция. Защо да обучаваме клиентите си? Степента на запознатост на клиентите с вашия продукт е от съществено…