Е-обучения по поръчка

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ – ПОЛЗИ В много случаи онлайн обучението е по-подходящия вариант, предвид целите и темата на проекта за обучение – като традиционно обслужва: въвеждащи програми продуктови обучения обучения свързани с политики, процеси, нормативно съответствие Но електронните форми на обучение намират успешно приложение и в областта на развитието на “меки” умения –  както…