10 ситуации, в които е-обученията са добър избор

10 ситуации, в които е-обученията са (по-)добър избор Еволюиращите клиентски очаквания правят услугите  и вътрешни процеси – все по-сложни, а служителите сменят длъжности все по-често. Очевидно, тези условия изискват непрекъснато актуализиране и разширяване на знанията и уменията. Това е непостижима цел, ако се разчита само на неформален обмен на знания и естествено трупане на опит…

Инструктивен дизайн

ИНСТРУКТИВЕН ДИЗАЙН: ОТ ИДЕЯ ДО ГОТОВ ПРОДУКТ… Имате екпертиза в определена  област и искате да споделите знания с другите? Работодателят ви очаква от вас да подготвяте и провеждате обучения, но времето ви е малко? Възможно ли е всъщност лесно и бързо да започнете да обучавате? Откъде да започнете?  Как да превърнете вашите знания в интересни,…